onsdag 3. november 2010

Yrkesretting av norskfaget

Eg har fått ei utfordring på avdelinga der eg arbeider, Helse og sosialfag, Vg1. Der har dei utarbeidd eit årshjul som er basert på tema i programfaga. No vil dei gjerne ha med fellesfaga i årshjulet, og eg har fått i oppgåve og presentere korleis norskfaget passar inn her. Avdelinga er oppteken av at elevane skal sjå samanhengar i undervisninga, "den røde tråden".
Dette er spanande, og absolutt mogleg innan denne studieretninga. Saman med ein annan norsklærar på avdelinga har vi klart å plassere alle emna i norsk inn i årshjulet. Ekempel på dette er når tema er "Oppvekstsektoren - barn", så har vi lagt inn "Litteratur for unge lesarar" og "Sangtekstar", der stikkorda er barnebøker, barnesangar og språkutviklinga til barn. Under temaet "Arbeidsliv" har vi plassert "Nyttetekstar", som omfattar formelle brev, søknad, jobbintervju og rapport.
Elevane arbeider med mappeskriving i programfaget, og her vil vi inn med norskfaget. Der vi kan arbeide med rettskriving, struktur, og det å kunne uttrykkje seg tydeleg og presist. På denne måten får vi arbeide med fagtekstar i eige utdanningsprogram, iflg læreplan.
Ja, dette er mogleg.

4 kommentarer:

 1. Dette ser veldig bra ut, så flott at det er sammerarbeid på tvers. Tror dette slår positivt ut for elevene, at de da ser en sammenheng. Blir spennende å følge med her

  SvarSlett
 2. Dette var en kjempeidè, som burde vært innført på alle yrkesfaglige videregående skoler!

  SvarSlett
 3. Det er interessant å lese bloggen din - både om kronprinsbesøk, årshjul og annet. Flott at du har bidratt til en slik rød tråd på Helse- og sosialfag. Tror du at årshjulet deres hadde vært noe å legge ut på It's learning , slik at dine medstudenter fikk se det..?

  Har Mummimamma blitt en mindre skeptisk blogger i løpet av det siste året...?

  SvarSlett
 4. Barnelitteratur kan gjøres litt autentisk, tror jeg..De fleste av oss et forholdsvis godt forhold til de barnebøkene vi ble lest for fra. Og sangene, filmene og ikke minst barneTV-heltene fra den tida vi var små. Her tror jeg du har et område som det skapes entusiasme rundt..

  SvarSlett