onsdag 3. november 2010

Yrkesretting av norskfaget

Eg har fått ei utfordring på avdelinga der eg arbeider, Helse og sosialfag, Vg1. Der har dei utarbeidd eit årshjul som er basert på tema i programfaga. No vil dei gjerne ha med fellesfaga i årshjulet, og eg har fått i oppgåve og presentere korleis norskfaget passar inn her. Avdelinga er oppteken av at elevane skal sjå samanhengar i undervisninga, "den røde tråden".
Dette er spanande, og absolutt mogleg innan denne studieretninga. Saman med ein annan norsklærar på avdelinga har vi klart å plassere alle emna i norsk inn i årshjulet. Ekempel på dette er når tema er "Oppvekstsektoren - barn", så har vi lagt inn "Litteratur for unge lesarar" og "Sangtekstar", der stikkorda er barnebøker, barnesangar og språkutviklinga til barn. Under temaet "Arbeidsliv" har vi plassert "Nyttetekstar", som omfattar formelle brev, søknad, jobbintervju og rapport.
Elevane arbeider med mappeskriving i programfaget, og her vil vi inn med norskfaget. Der vi kan arbeide med rettskriving, struktur, og det å kunne uttrykkje seg tydeleg og presist. På denne måten får vi arbeide med fagtekstar i eige utdanningsprogram, iflg læreplan.
Ja, dette er mogleg.

torsdag 30. september 2010

Kronprinsen på besøk ved Borgund Vgs

I dag har Borgund Videregående skole hatt besøk av Kronprins Haakon Magnus. Dette i høve Global Dignity Day,som har som mål å engasjere ungdom i tydinga av verdighet.
Dignity Day som er eit to timars undervisningsopplegg om verdighet, der eit utvalg av lærarar og elevar fekk delta. Rektor uttrykkjer følgjande:
"Utdanning i seg sjølv handlar om verdighet. Borgund
vgs er i hovudsak ein yrkesfagskole. Her lærer elevane eit yrke som dei snart skal praktisere til gagn for andre menneske, for eige livsopphald og vidare personleg utvikling. Å sette fokus på verdighet som ein del av utdanninga er difor heilt naturleg."

Norskundervisning for helsefagarbeidarar!

Kompetansemåla i yrkesfagleg utdanningsprogram har blitt meir yrkesretta.
Eg underviser framtidige helsefagarbeidarar i norskfaget, og sidan dei no skal ut i praksis, så har eg valgt å løyse dette på fylgjande måte.
Dei skal utforme sin eigen CV, og eit presentasjonsbrev der dei skal presentere seg sjølv for ei bedrift.
Dei skal også skrive ein rapport om praksisperioden, der dei skal ha med informasjon om arbeidsplass, arbeidsmiljø og arbeidsoppgåver. Dei skal også vurdere og oppsummere eigne erfaringar utifrå fylgjande punkt. Positive og negative opplevelsar i praksisperioden, fagleg utbytte, samsvar mellom teori og praksis, og er dette eit framtidig yrke for deg?
Dei vert vurdert utifrå kriteria,god struktur, rettskriving og vise at dei kan utforme ulike dokument etter mal.

søndag 21. februar 2010

Tove Jansson og Mummidalen


Denne uken har vi i norsk på Vg 2 vært opptatt av Tove Jansson og livet i Mummidalen. Vi har arbeidet med temaet "Hjerte smerte" i litteratur,og livet i mummidalen passer inn her. Tove Jansson skrev om evigvarende temaer som kjærlighet, vennskap, lojalitet, ensomhet, frihet, fristelser og gjestfrihet, og er derfor like aktuell i dagens samfunn.Tove Jansson skrev i 1954 tegneserier om mummi for voksne utgitt i England, disse ble i 2008 oversatt til norsk, og heter Tove Janssons samlede tegneserier.

Mitt første blogginnlegg


Dette er mitt aller første blogginnlegg noensinne. Å skrive blogg er en kommunikasjonsform som er helt ukjent for meg, og jeg er egentlig litt skeptisk til dette, men kanskje blir jeg en superblogger!